Ընդունելություն` Ագրարային համալսարնում

06.05.2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի ագրարային համալսարանը ,,084101.00.6 Անասնաբուժություն’’, ,,081101.00.6 Ագրոնոմիա’’, ,,082101.00.6 Անտառային տնտեսություն’’, ,,052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում’’, ,,081102.00.6 Անասնաբուծություն’’ մասնագիտություններին հատկացված անվճար տեղերի` մինչև 50 տոկոսի չափով, առաջին հայտով կազմակերպում է նպատակային ընդունելություն` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա:

Նշված մասնագիտությունների գծով ագրարային համալսարան ընդունվել ցանկացողները դիմեն Գավառի քաղաքապետարան:

Հասցե` ք. Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12