Գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվում են սերմացու, համալիր և օրգանական պարարտանյութեր

20.01.2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Գավառի քաղաքապետարանը գյուղացիական տնեսություններին ¨ հողօգտագործողներին տրամադրում է.

Գարնանացան ցորեն  - 1կգ-ը` 150 ՀՀ դրամ

Գարի                              -  1 կգ-ը` 130 ՀՀ դրամ

Հնդկացորեն                  - 1 կգ-ը` 500 ՀՀ դրամ

Ոլոռ                                 - 1 կգ-ը` 300 ՀՀ դրամ

Սիսեռ                              - 1 կգ-ը` 500 ՀՀ դրամ

Ոսպ                                  - 1 կգ-ը` 400 ՀՀ դրամ

Եգիպտացորեն              - 1 կգ-ը` 350 ՀՀ դրամ

Առվույտ                          - 1 կգ-ը` 1500 ՀՀ դամ

Կորնգան                         - 1 կգ-ը 370 ՀՀ դրամ

ինչպես նաև համալիր և օրգանական պարարտանյութեր:

              Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառ քաղաքապետարան: Հասցե` ք. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորչի 12