Պարարտանյութերի տրամադրում

22.02.2015

Գավառի քաղաքապետարանը գյուղացիական տնտեսություններին և հողօգտագործողներին տրադրում է.
1, Ազոտական պարարտանյութ - 50կգ պարկի արժեքը 6000/վեց հազար/ ՀՀ դրամ
2, Ֆոսֆորական պարարտանյութ - 50կգ պարկի արժեքը 7 000/յոթ հազար/ ՀՀ դրամ
4, Կալիումական պարարտանյութ - 50կգ պարկի արժեքը 7 000/յոթ հազար/ ՀՀ դրամ
3, Դիզելային վառելանյութ - 1լիտրը 350 ՀՀ դրամ
4, Աշնանացան ցորեն - 1կգ - 160 ՀՀ դրամ
5, Գարի - 1կգ - 130 ՀՀ դրամ
6, Կորնգան - 1կգ - 370 ՀՀ դրամ
Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառի քաղաքապետարան