Մատչելի գներով պարարտանյութերի և սերմացուների տրամադրում

08.02.2016

Գավառի քաղաքապետարանը գյուղացիական տնտեսություններին և հողօգտագործողներին տրամադրում է

1. Ազոտական պարարտանյութ - 50կգ-անոց 1/մեկ/ պարկի արժեքը 6000 /վեց հազար/ դրամ

2. Ֆոսֆորական պարարտանյութ -50կգ-անոց 1/մեկ/ պարկի արժեքը 7000 յոթհազար/ դրամ

3. Կալիումական պարարտանյութ -50կգ-անոց 1/մեկ/ պարկի արժեքը 7000 /յոթհազար/ դրամ

4. Դիզելային վառելանյութ – 1 լիտրը 280 դրամ

5. Գարու սերմացու – 1կգ-ն` 130 դրամ

6. Առվույտի սերմացու – 1կգ-ն` 1500 դրամ

Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառի քաղաքապետարան: