Տեղեկացում՝ Գավառի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

16.12.2019

Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի դեկտեմբերի 23 -ին, ժամը 17:00-ին,  Գավառի համայնքապետարանի ավագանու սենյակում` օրակարգային հետևյալ հարցով    

 

1.      Օրակարգի հաստատման մասին:

2.      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքում 2020 թվականի համար տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին:
                                                        /
զեկՏԲրսիկյան/

3.      Գավառ համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը սահմանելու մասին:
                                                       /
զեկ.Տ. Բրսիկյան/

4.      Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքըաշխատակիցների թվաքանակըհաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին:
                                                      /
զեկՏ. Բրսիկյան/

5.      Գավառ համայնքի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների թվաքանակներիհաստիքացուցակների և պաշտոնային դրույքաչափերի հաստատման մասին:
                                                        /
զեկՏԲրսիկյան/

6.      Գավառ համայնքի 2020 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման և հաստատման մասին:

 

                                                         /զեկ. Տ. Բրսիկյան/

7.      Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:
                                                          /զեկ. Վ. Խաչատրյան/

8.      Գավառ համայնքի «Գավառի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» և «Գավառի ուսուցողական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ները միաձուլելու մասին:

/զեկ. Կ. Մանուկյան/

9.      Գավառ համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 2019թամենամյա գույքագրում կատարելու մասին:
                                                                   /
զեկՏԲրսիկյան/

10.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

11.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

12.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

13.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

14.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը վարձակալությամբ տրամադրելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ ավագանու նիստը հեռարձակվելու է առցանց, որին կարող եք հետևել gavariqaghaqapetaran.am կայքի «Առցանց հեռարձակումներ» բաժնով: