Պետական կառավարման և հանրային քաղաքականության մշակման ծրագրի մրցույթ

21.10.2019

Մրցույթն իրականացվում է «Ամերիկյան խորհուրդներ» կազմակերպության կողմից

Մանրամասները տես կից փաստաթղթում