Զգուշացում՝ Գավառի բնակչությանը

29.05.2019

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնվում է Գավառ քաղաքի ազգաբնակչությանը, որ համայնքին պատկանող խոտհարքները հունիսի 1-ից սկսած չօգտագործել որպես արոտավայր: