Տեղեկացում՝ Գավառի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

06.05.2019

Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի մայիսի 7-ին, , ժամը 17;00-ին,  Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու սենյակում` օրակարգային հետևյալ հարցով.    

1.      Օրակարգի հաստատման մասին:

2.      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ Համայնքի Արծրունի Եղբայրների, Դաշտոյան  և Թումանյան փողոցների ասֆալտապատման և մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրին մասնակցելու և պետական բյուջեից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/

3.      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ Համայնքի Կենտրոնական հրապարակի շատրվանային համակարգի վերակառուցման  աշխատանքների ծրագրին մասնակցելու և պետական բյուջեից նպատակային հատկացում՝ սուբվենցիա ստանալու թույլտվության մասին:

/զեկ. Ա. Մարտիրոսյան/

4.      Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին:

/զեկ. Ա. Բոշյան/

5.      Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:

/զեկՎԽաչատրյան/

6.      «Կայուն էներգետիկ զարգացման և կլիմայի պահպանությանգործողությունների ծրագիրը» հաստատելու մասին:

/զեկՎ. Խաչատրյան/

7.      Սեփականության իրավունքով Գավառ համայնքին պատկանող Գավառ քաղաքի Ազատության փողոց թիվ 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքի 1 բնակարանը սեփականության իրավունքով անհատույց օտարելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

8.      Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը եվավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին 
                                                                    /զեկԱ. Բադալյան/

9.      Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը եվ օժանդակշինությունը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին 

/զեկ. Ա. Բադալյան/

10.  Գավառ համայնքի գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունըհաստատելու մասին:

/զեկ. Ա. Բադալյան/

11.  Գավառ համայնքի Հ. Աբրահամյան 79/1 բնակելի տան գործառնական նշանակությունը փոփոխելու մասին:

12.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին:

13.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին:

14.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին:

15.  <<Գավառի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն նշանակելու մասին: