22.03.2019Թ. ավագանու որոշմամբ համայնքային սեփականություն հանդիսացող օտարվող կամ աճուրդային կարգով տրամադրվող հողամասերի ցանկ

28.03.2019

Սույն փաստաթղթում ներկայացված են 22.03.2019 թվականի Գավառ համայնքի ավագանու համապատասխան որոշումներով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարման կամ օգտագործման տրամադրվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատեսքերը:

Օտարումների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է հաշվետվություններ բաժնում:

Ցանկը տես կից փաստաթղթում՝