Սերմերի տրամադրում՝ գյուղացիական տնտեսություններին և հողօգտագործողներին

14.02.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Գավառի քաղաքապետարանը գյուղացիական տնտեսություններին և հողօգտագործողներին տրամադրում է.

 

Գարնանացան ցորեն  - 1կգ-ը`    150 ՀՀ դրամ

Գարնանացան գարի   -  1 կգ-ը`  130 ՀՀ դրամ

Հնդկացորեն                  - 1 կգ-ը`   500 ՀՀ դրամ

Ոլոռ                                 - 1 կգ-ը`  300 ՀՀ դրամ

Սիսեռ                              - 1 կգ-ը`  500 ՀՀ դրամ

Առվույտ                          - 1 կգ-ը`   1500 ՀՀ դրամ

Կորնգան                         - 1 կգ-ը     370 ՀՀ դրամ   

 

 Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառ քաղաքապետարան: