Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մրցույթ

06.02.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Գավառի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող  պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության  կից փաստաթղթում ներկայացված     կադաստրային   ծածկագրերով   վարելահողերը, խոտհարքները    և արոտավայրերը վարձակալությամբ տրամադրելու մասին:  Մրցույէը տեղի կունենա 2019 թվականի մարտի 19-ին, ժամը 11:00-ին, Գավառի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում. հասցեն՝ Գրիգոր Լուսավորչի 12: Մրցույթին մասնակցելու հայտերի ընդունումը դադարեցվում է մրցույթի անցկացման օրվանից 3 /երեք/ աշխատանքային օր առաջ: Տեղեկությունների համար դիմել մրցութային հանձնաժողովին ցանկացած աշխատանքային օր, ժամը 9:00-ից - 18:00-ն, հեռ.՝ 0264 2 34 27