Տեղեկացում՝ Գավառի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

16.01.2019

Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի հունվարի 22-ին, , ժամը 17;00-ին,  Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու սենյակում` օրակարգային հետևյալ հարցով.  

1.      Օրակարգի հաստատման մասին:

2.      Գավառ համայնքի 2019թբյուջեի քննարկման  և հաստատման մասին:

3.      ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սամաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսերը օգտագործման տրամադրելու և տարեկան վարձավճար սահմանելու մասին:

4.      Պետական սեփականություն հանդիսացող 5-րդ կարգի 100,00002 հա մակերեսով արոտավայրը վարձակալությամբտրամադրելու մասին:

5.      Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:


Գավառի քաղաքապետարան