Տեղեկացում՝ Գավառի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

21.08.2018

Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 15;00-ին,  Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու սենյակում` օրակարգային հետևյալ հարցով.  

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1.      Օրակարգի հաստատման մասին:

2.      Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին:

3.      2018թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին:

4.  Գավառ համայնքի ենթակայության <<Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հաստիքացուցակում և պաշտոնային դրույքաչափերում փոփոխություն կատարելու մասին:

5.  Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հաստիքացուցակում փոփոխություն կատարելու մասին:

6. GAZ 31105 մակնիշի թեթև մարդատար, ZIL MMZ-4502 մակնիշի բեռնատար ինքնաթափ տրանսպորտային միջոցները հաշվապահական հավեկշիռ մուտքագրելու մասին:

7. GAZ 31105 մակնիշի թեթև մարդատար, ZIL MMZ-4502 մակնիշի բեռնատար ինքնաթափ տրանսպորտային միջոցները <<Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ին հանձնելու մասին:

                         8. Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:

                         9. Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությանը տարածք տրամադրելու մասին:

10.Գավառ քաղաքի Բոշնաղյան փողոց N17 հասցեում գտնվող, Թադևոս Նիկոլայի Նալբանդյանին

 սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոտնակի զբաղեցրած համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը սեփականության իրավունքով նրան 

տրամադրելու մասին:

11. <<Գեղարեգ>> կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությանն անհատույց տարածք տրամադրելու մասին:

12. <<Հայավտոկայարան>> փակ բաժնետիրական ընկերությանը տարածք տրամադրելու մասին:

13. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով տրամադրելու մասին:

14. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:

15. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

16. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով տրամադրելու մասին:

17. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:

18. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով տրամադրելու մասին:

19. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճւորդային կարգով օտարելու մասին:

20. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

21 Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

22 Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

23. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

24. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

25. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

26. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

27. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը և ավտոտնակը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:

28. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը և օժանդակ շինությունը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:

29. Գավառ համայնքի գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունը հաստատելու մասին:

30. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը մրցութային կարգով տրամադրելու մասին:

31. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

32. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին:

33. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Սայադյան փողոց թիվ 102 հասցեի հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին:

34. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

35. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

36. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

37. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

38. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

39. Համայնքային սեփականություն  հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

40. Գույքահարկի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին:

41. Գավառ քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող 05-001-0608-0011 կադաստրային ծածկագրով 0.47483հա մակերեսով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 4-րդ կարգի խոտհարքը 10 տարի օգտագործման ժամկետով անհատույց Նորատուս համայնքին տրամադրելու մասին:

42. Գավառ քաղաքի Բունիաթյան փողոցի մի հատվածը վերանվանելու մասին:

43. Ռազմիկ Գևորգի Զախարյանին Գավառի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու մասին: