Տեղեկացում՝ Գավառի ավագանու հերթական նիստի վերաբերյալ

19.06.2018

Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 17;00-ին,  Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու սենյակում` օրակարգային հետևյալ հարցերով. 

1.Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին:

2.2018թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու և ,,Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին՛՛ Գավառ համայնքի ավագանու 20.04.2018թ. թիվ 3 նիստի 19 որոշման 5. կետը փոփոխելու մասին: 

3.   Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

4.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

5.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու մասին:

6.  Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու մասին:

7.Գավառ համայնքի մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերում 

փոփոխություն կատարելու մասին:

8.Գավառ համայնքի 2018թ. հողային հաշվեկշռի հաստատման մասին:

9.   Դրամական օգնություն տրամադրելու մասին:

10.Գավառ համայնքի ավագանու անդամ Նունե Դովլաթյանի լիազորությունների դադարեցման մասին:

11.  ,,Գավառի թիվ 5 մանկապարտեզ՛՛ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն նշանակելու մասին:

12.Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող 100.00002հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի արոտավայրը վարձակալության տրամադրելու մասին:

13. Գոերգի Խաչատուրի Պողոսովին Գավառի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին: